ABOUT US

บริษัท ไทย จีโอกราฟฟิค เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาจากต่างประเทศนั้นยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับธุรกิจในประเทศไทยซึ่งมีความซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะถึงแม้จะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ก็ยังมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันในเชิงรายละเอียด ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงได้ผลิตซอฟท์แวร์ภายใต้ชื่อ ฟีบี้ พีโอเอส (Phoebe POS) ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ

เป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่เราได้พัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะซอฟท์แวร์การบริหารจัดการหน้าร้าน (Point Of Sale) ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ ฟีบี้ พีโอเอส (Phoebe POS) เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อน ทางบริษัท ฯ ได้ผลิตซอฟแวร์ ฟีบี้ พีโอเอส ออกมาหลากหลายโซลูชั่นเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการใช้งานของธุรกิจหลากหลายประเภท และทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่งทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องปรับแก้ไขโปรแกรม (Customize) เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ทุก ๆ ธุรกิจ โดยสามารถทำงานในรูปแบบเครื่องเดียว (Stand Alone), แบบเครือข่าย (Networking) และระบบสาขาที่มีการควบคุมดูแลจากส่วนกลาง (Head Office) รวมทั้งเรายังมีซอฟท์แวร์ในหลากหลายภาษา เพื่อจะได้ครอบคลุมการใช้งานสำหรับธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟีบี้ พีโอเอส มีทีมงานมืออาชีพดูแลคอยลูกค้าในเรื่องของการใช้งานซอฟท์แวร์ ฟีบี้ พีโอเอส และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งระบบตลอดเวลา (24/7/365) ซึ่งทางบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและเข้าใจปัญหาของลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ฯ ว่าองค์กรเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเองแต่ไม่มีความเชียวชาญในเรื่อง IT ฟีบี้ พีโอเอส จึงได้พยายามเข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่จะทำให้องค์กรเหล่านั้นสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นความภูมิใจของเราที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้กับองค์กรทั้งหลาย