โปรแกรมลงเวลา คำนวณเงินเดือน

Phoebe Payroll Software


เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการลดคน ลดงาน ในการคำนวณเงินเดือน ค่าแรงของพนักงานแต่ละแผนกในแต่ละเดือน คำนวณได้อย่างแม่นยำ ใช้งานง่ายสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลาในการทำเงินเดือนพนักงาน โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้า มีรายงานต่าง ๆ มากมายซึ่งสามารถนำข้อมูลมาประเมินการทำงานของพนักงานได้อีกด้วย

  • สามารถคำนวนเงินค่าปรับจากการขาด ลา มาสาย และออกก่อนเวลา
  • การให้เงินค่าล่วงเวลาของพนักงานได้หลากหลายรูปแบบโดยอัตโนมัติอย่างแม่นยำ
  • สามารถลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงานแต่ละคนได้สูงสุด 6 ครั้ง ต่อ 1 วัน
  • สามารถจัดกะการทำงานได้ไม่จำกัดจำนวน
  • โปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลลงเวลากับเครื่องสแกนนิ้วให้อัตโนมัติ ไม่ต้อง Copy ข้อมูลจากเครื่องลงเวลา มาเข้าโปรแกรม
  • มีระบบคำนวณเงินเดือน แบบพนักงานรายวัน หรือรายเดือน
  • มีรายงานสรุปเงินเดือนพนักงานแต่ละคน