โปรแกรมเก็บเงินสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

Phoebe Pop-up Shop Software


เป็นระบบเก็บเงินแบบพกพาขนาดเล็ก สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก ร้านก๋วยเตี๋ยว ฟู้ดทรัค ร้านอาหารที่ใช้พนักงานเก็บเงินลูกค้าที่โต๊ะ ร้านข้าวแกง-อาหารตามสั่ง หรือแผงลอยที่ให้ลูกค้าสั่งรายการเอง ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเครื่องพิมพ์ไร้สายขนาดเล็กซึ่งสามารถพกพาไปได้ทุกที่

  • สามารถเลือกรับชำระเงินได้ 2 แบบเงินสดกับบัตรเครดิต
  • สามารถกำหนดคิวให้ลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถให้ส่วนลดท้ายบิลแบบเปอร์เซ็นต์และแบบส่วนลดเงินสดได้
  • มีรายงานแสดงยอดขายทุกรายการเพื่อป้องกันการทุจริตของพนักงานเก็บเงิน
  • มีรายงานสรุปยอดขายประจำวัน/เดือน/ปี
  • มีรายงานแสดงยอดขายสินค้า - บริการ แต่ละรายการ
  • มีรายงานสรุปยอดส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์และส่วนลดเงินสด