โปรแกรมบ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา

Phoebe Shrimp Fishing Software


เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับร้านอาหารที่มีบ่อตกกุ้ง หรือบ่อตกปลา ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว คิดเงินค่าชั่วโมงของคันเบ็ด ค่าเหยื่อ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ได้ถูกต้องแม่นยำ

  • โดยระบบสามารถทำการขายอาหาร เครื่องดื่ม อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมร้านอาหาร
  • มีระบบคิดค่าบริการทำอาหารจากกุ้งหรือปลาที่ตกมาได้
  • มีระบบจับเวลาคันเบ็ดแต่ละคัน ระบุเวลาเริ่มต้น - เวลาสิ้นสุด คำนวณยอดเงินแบบรายชั่วโมง
  • มีหน้าจอสำหรับ Monitor คันเบ็ดแต่ละอัน ว่าตกมานานแค่ไหนแล้ว และจะหมดเวลาเมื่อไร
  • ระบบการรับฝากกุ้ง - เบิกกุ้งที่ฝากไว้ และพิมพ์บิลใบรับฝากกุ้ง - เบิกกุ้ง
  • มีรายงานการรับฝากกุ้ง เบิกกุ้ง เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการของทางร้าน
  • มีรายงานระยะเวลาคันเบ็ดแต่ละคัน