โปรแกรมบริหารจัดการ ผับ บาร์ บาร์เบียร์ คาราโอเกะ

Phoebe GOGO Software


ช่วยในการบริหารจัดการสถานบันเทิง บาร์เบียร์ ผับ คาราโอเกะ ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับร้านที่มีการคิดค่าคอมมิสชั่นให้กับพนักงานเพื่อกระตุ้นยอดขายรวมทั้งการคิดค่าบริการแบบจับเวลาค่าห้องคาราโอเกะหรือค่าดื่มของพนักงาน

โปรแกรมผับ บาร์ บาร์เบียร์ คาราโอเกะ พีบี้ พีโอเอส

  • มีระบบผูกสูตร (BOM) ตัดวัตถุดิบที่ขายให้โดยอัตโนมัติ เช่น สต็อกเหล้า น้ำ โซดา ฯลฯ
  • มีระบบรับฝากเหล้าลูกค้า
  • สามารถคิดค่าบริการจากการระบุเวลาเริ่มต้น - เวลาสิ้นสุด คำนวณยอดเงินการระยะเวลาที่มาใช้บริการได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น ค่าชั่วโมงห้องคาราโอเกะ หรือค่าดื่มเด็ก
  • สามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้พนักงาน หรือดื่มเด็กได้ เช่น คิดค่าบริการลูกค้า ดื่มละ 150 บาท ตัดให้เด็ก 100 บาท
  • สามารถจับเวลาคำนวณจำนวนดื่ม ค่าคอมมิสชั่นในการเชียร์เครื่องดื่มหรืออาหารของพนักงาน
  • พิมพ์รายการเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งเพื่อนำไปวางที่โต๊ะของลูกค้าสำหรับบาร์เบียร์
  • มีระบบตรวจสอบพนักงานที่เอาบิลไปเก็บเงินลูกค้า
  • มีระบบบัญชีรายจ่าย เช่น ค่าดื่มเด็ก ค่านักดนตรี รายงานสรุปยอดดื่มเด็กแต่ละคน
  • มีฟังก์ชั่นให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบยอดขายได้จากทุกที่ตลอดเวลา